Ατομική έκθεση φωτογραφίας Κέλλυς Βαρδάκα
Χώρος Τέχνης Μελάνυθρος